ΔΕΔΔΗΕ: Απαραίτητη η δήλωση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

3 months ago 9

Όλους τους κατόχους υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που δεν τους έχουν ήδη δηλώσει καλεί ο ΔΕΔΔΗΕ, να προχωρήσουν άμεσα στη δήλωσή τους, μέσω της ιστοσελίδας του, εναλλακτικά μέσω της εφαρμογής https://apps.deddie.gr/ElectricMobility/ ή να επικοινωνήσουν για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία με την εξυπηρέτηση πελατών του, στο τηλέφωνο 800 400 4000.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, στη χώρα μας αυξάνεται διαρκώς ο στόλος των ηλεκτρικών οχημάτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα και την αντίστοιχη άνοδο του ηλεκτρικού φορτίου, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με κομβικό τον ρόλο του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή  όλων των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, όπως ορίζεται ρητά και στο πλαίσιο του νόμου 4710/2020, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφανής και αμερόληπτη πρόσβαση όλων των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο, οι υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας για όλους και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών.

Το δίκτυο διανομής διαθέτει επάρκεια για την υποστήριξη των υποδομών φόρτισης στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου για ηλεκτρικά οχήματα τόσο του υπάρχοντος Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα  για το 2030, όσο και για τον πιο φιλόδοξο στόχο τού υπό διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης.

Δείτε όλο το άρθρο

© HellaZ.GR.News 2024. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

-