διαΝΕΟσις: Το 22% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν έκανε χρήση υπηρεσιών υγείας τον τελευταίο χρόνο λόγω κόστους

4 months ago 13
Από την άλλη πλευρά, ένας στους 2 δηλώνουν ότι τους περίσσεψαν φάρμακα τον τελευταίο χρόνο
Δείτε όλο το άρθρο

© HellaZ.GR.News 2024. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

-