Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά του Athens Beach Club από ΤΕΜΕΣ, Litti και Intracom

3 months ago 22

Την εξαγορά του Athens Beach Club από ΤΕΜΕΣ, Litti και Intracom ενέκρινε σήμερα (19.1.2024) η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρείες «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «LITTI ENTERPRISES COMPANY LIMITED» και «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» επί της «ATHENS BEACH CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

Η επιτροπή εκτιμά ότι «δεν υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής της συγκέντρωσης, με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην επιμέρους αγορά στην οποία αφορά».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η συγκέντρωση αφορά στην αγορά των οργανωμένων παραλιών στις οποίες διατίθενται τουλάχιστον ομπρέλες και ξαπλώστρες και λειτουργεί συγχρόνως ένα ή περισσότερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία δραστηριοποιείται η κοινή επιχείρηση-στόχος.

Σημειώνεται ότι καμμία από τις εταιρείες δεν εκμεταλλεύεται οργανωμένη παραλία στον νομό Αττικής, η δε ΤΕΜΕΣ λειτουργεί οργανωμένη παραλία μόνο έμπροσθεν των ξενοδοχείων της στον νομό Μεσσηνίας.

Συνεπώς, στη συγκέντρωση δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές σε οριζόντιο ή/και κάθετο επίπεδο, καθώς σε καμία σχετική αγορά δεν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια

α) δραστηριοποίησης τουλάχιστον δύο εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 15% (όσον αφορά στις οριζόντιες αγορές) ή

β) δραστηριοποίησης μίας τουλάχιστον εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 25% (όσον αφορά στις κάθετες αγορές).

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις

Δείτε όλο το άρθρο

© HellaZ.GR.News 2024. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

-