Eurobank: Στα 1,14 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το 2023 – Μέρισμα τουλάχιστον 25%

3 months ago 12

Υπερέβησαν τις αρχικές προσδοκίες οι επιδόσεις της Eurobank για το 2023 σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας, με τα καθαρά κέρδη της τράπεζας να διαμορφώνονται στα 1,14 δισ. ευρώ, έναντι 1,34 δισ. ευρώ το 2022.

Αναλυτικότερα, τα καθαρά έσοδα της Eurobank από τόκους αυξήθηκαν κατά 46,9% έναντι του 2022 και διαμορφώθηκαν σε 2,17 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 84 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,75%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,2% το 2023 και ανήλθαν σε 544 εκ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 69 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 35,8% σε ετήσια βάση σε 2,71 δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 3,2% σε 2,8 δισ. ευρώ το 2023.

Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,2% έναντι του 2022 στα 902 εκ. ευρώ, κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 33,2% το 2023, από 42,8% το 2022, με το δείκτη κόστους – εσόδων να διαμορφώνεται σε 32,2%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 58,6% σε ετήσια βάση στα 1.816 εκ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 2,3% έναντι του 2022 σε 1.902 εκ. ευρώ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 24,7% έναντι του 2022 σε 345 εκ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 85 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 69,4% το 2023 σε 1.471εκ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1.550 εκ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,6% το 2023 σε 1.256 εκ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,31 ευρώ και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 18,1% το 2023. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1.140 εκ. ευρώ, έναντι 1.347 εκ. ευρώ το 2022.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε 468 εκ. ευρώ το 2023, από 211 εκ. ευρώ το 2022 και να συνεισφέρουν κατά 37,3% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 77,8% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 522 εκ. ευρώ και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 68,6% το 2023 σε 465 εκ. ευρώ.

Οι λειτουργικές επιδόσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν σημαντικά το 2023, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 258 εκ. ευρώ και 189 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι επιδόσεις σχετικά με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ήταν καλύτερες του αναμενομένου. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε σε 3,5% το 2023, από 5,2% το 2022. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά 138 εκ. ευρώ το 2023, σημαντικά όμως χαμηλότερος των αρχικών προσδοκιών.

Στο τέλος του 2023 τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 644 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2022 και διαμορφώθηκαν σε 1,5 δισ. ευρώ ή 0,2 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε από 75,5% το 2022 σε 86,4% το 2023.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα το 2023, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 20,2% και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνεται σε 17,0%, έναντι ελαχίστου εποπτικού δείκτη CET1 12,2% για το 2024.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 2,07 ευρώ στο τέλος του 2023 και ήταν αυξημένα κατά 21,1% έναντι του 2022. To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 79,8 δισ. ευρώ και το σταθμισμένο ενεργητικό σε 43,2 δισ. ευρώ.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 1,8 δισ. ευρώ το 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 42,8 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 25,0 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 9,9 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,4 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ το 2023 σε 57,4 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 65% περίπου των συνολικών και οι προθεσμιακές το 35%. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,3% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 178,6% στο τέλος του 2023.

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 5,0 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση σε 3,8 δισ. ευρώ στο τέλος 2023.

Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank AE, επισήμανε: «Το 2023 υπήρξε μια εξαιρετική χρονιά για τη Eurobank. Ο συνδυασμός των υψηλότερων επιτοκίων και του ευνοϊκού περιβάλλοντος στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε συνέβαλαν στο να ξεπεράσουμε όλους τους στόχους μας και να υλοποιήσουμε σημαντικές στρατηγικές ενέργειες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην ευρύτερη περιοχή».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος συνέχισε λέγοντας ότι: «Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, με ρυθμό ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα βασίζεται κυρίως στις επενδύσεις και τα έργα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που μπορούν να ωθήσουν περαιτέρω την πιστωτική επέκταση.

Η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και να υποστηρίξει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Τα ετήσια αποτελέσματά μας ήταν ισχυρά σε όλους τους τομείς. Τα βασικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 18%, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση σε πάνω από 20%, που υπερβαίνει κατά πολύ τα εποπτικά όρια».

Τέλος, ο κ. Καραβίας υπογράμμισε ότι: «Το τέταρτο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, γεγονός που οδήγησε σε ετήσια αύξηση κατά 1,8 δισ. ευρώ των δανειακών μας υπολοίπων, με το 20% των εκταμιεύσεων να αφορά «Πράσινα» Δάνεια. Η οργανική ανάπτυξη στην Ελλάδα και η ενίσχυση της περιφερειακής μας παρουσίας αποτελούν βασικούς πυλώνες του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας και στην εξαγορά της BNP Personal Finance στη Βουλγαρία.

Οι επιδόσεις, το επιχειρηματικό μοντέλο και ο στρατηγικός σχεδιασμός μας, δίνουν τη βεβαιότητα ότι η Eurobank θα συνεχίσει να παράγει ισχυρά αποτελέσματα. Για το 2024 στοχεύουμε σε απόδοση κεφαλαίων 15%. Οι επιδόσεις του 2023 και οι προοπτικές της επόμενης τριετίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διανομή μερίσματος, ξεκινώντας από ένα ποσοστό τουλάχιστον 25% των κερδών για φέτος, το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα έτη».

Επιχειρηματικό Πλάνο 2024-2026

Σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, η Eurobank στοχεύει στη δημιουργία υψηλών αποδόσεων για τους μετόχους, οι οποίες θα ενισχυθούν περαιτέρω με την πλήρη ενσωμάτωση της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου, στηριζόμενη στην ισχυρή της θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, την οργανική ανάπτυξη και ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Η απόδοση κεφαλαίων αναμένεται να διαμορφωθεί στο 18% το 2024 και στο 15% περίπου τα επόμενα έτη, ενώ το ποσοστό διανομής κερδών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σταδιακά και θα προσεγγίσει το 50% των κερδών το 2026.

Η Eurobank στοχεύει στην αύξηση των κερδών σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, όπου οι εργασίες εκτός Ελλάδος θα συνεισφέρουν περίπου 50% στα Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη του Ομίλου. 

Δείτε όλο το άρθρο

© HellaZ.GR.News 2024. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

-