Προσωπικός γιατρός: Ικανοποίηση από τους παθολόγους, για την ελεύθερη επιλογή γιατρού

3 months ago 6

«Η είδηση του Υπουργού Υγείας, Α. Γεωργιάδη, να επιλέγει ο πολίτης ως ατομικό του γιατρό τον γιατρό του, επιπλέον και αν δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, αποτελεί μια καθυπόταξη της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, αφού αποτελούσε μια διαχρονική απαίτηση να έχει κάθε παθολόγος, συμβεβλημένος ή μη, πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι Παθολόγοι δηλώνουν παρόντες στη συνέχιση του διαλόγου με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τα ζητήματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όσον αφορά τη συμμετοχή των παθολόγων.

Ναι στα οικονομικά κίνητρα για προσέλκυση νέων γιατρών στην παθολογία

Επίσης οι Παθολόγοι Ελλάδος, κρίνουν απαραίτητη τη θέσπιση ισχυρών οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων γιατρών για εκπαίδευση στην παθολογία και απαιτούν αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες εργασίας των παθολόγων στον δημόσιο τομέα με βελτιώσεις των συμβάσεων και παύση των υποχρεωτικών μετακινήσεων παθολόγων από τις θέσεις στις οποίες έχουν προσληφθεί σε άλλες υγειονομικές μονάδες και ναι εκτός νομού.

Επιπλέον απαιτούν «να σταματήσει η εξίσωση των παθολόγων με τους γενικούς γιατρούς αφού είναι απόλυτα διακριτά τα καθήκοντά τους και πρόκειται για 2 διαφορετικές ειδικότητες, αλλά να προκηρύσσονται ξεχωριστά οι θέσεις παθολόγων και γενικών ιατρών».

Δείτε όλο το άρθρο

© HellaZ.GR.News 2024. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

-