Προσωπικός γιατρός: Πρόσβαση σε ιδιώτες ιατρούς, μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ

4 months ago 19

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας ξεκινάει με την ενίσχυση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, με τη δημιουργία μιας δεξαμενής γιατρών που αποτελείται από τους γιατρούς των δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ προσωπικών γιατρών, τους νέους γιατρούς κατά το ένα χρόνος του «αγροτικού» τους και -το νέο στοιχείο- ιδιώτες γενικούς γιατρούς και παθολόγους για τους πολίτες που επιθυμούν να μείνουν στο δικό τους γιατρό, τον οποίο θα συνεχίσουν να πληρώνoυν ιδιωτικά.

Ο ιδιωτεύων ιατρός θα έχει πρόσβαση στον Ατομικό Φάκελο Υγείας όθεν να τον συμπληρώνει. Το υπουργείο Υγείας έχει έρθει σε συμφωνία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τις άλλες ενώσεις γιατρών για το συγκεκριμένο θέμα.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας θα φροντίσει όθεν να υπάρξει κάλυψη για δωρεάν ατομικό γιατρό και στις περιοχές που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.

Από τις νέες θέσεις που θα ανοίξουν ανά Δήμο, το 60% χρειάζεται να είναι στην Αττική και μετά στην Κεντρική Μακεδονία.

Σε σύμπραξη με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), θα υπάρξει πρόγραμμα εκπαίδευσης των προσωπικών γιατρών, όθεν να ανταποκριθούν στους δείκτες απόδοσης που τίθενται, ενώ θα γίνεται και αξιολόγηση με βάση τη σκέψη του ασθενούς.

Τέλος,όπως τονίστηκε ση σημερινλη συνέντευξη τύπου από την ηγεσία του υπ. Υγείας, ιδρύονται 7 πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας τα οποία θα στελεχωθούν με 4 ή 5 μέλη ΔΕΠ σε ειδικότητες στον τομέα της προληπτικής ιατρικής. Επίσης, θα εγκατασταθούν εκεί οι σταθμοί τηλεϊατρικής.

Δείτε όλο το άρθρο

© HellaZ.GR.News 2024. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

-