Στα 85 εκατ. ευρώ το όφελος του Eλληνικού Δημοσίου από τα warrants της Aegean

1 month ago 4

Η πρωτοβουλία του Δημοσίου βασίστηκε στο νόμο 4772/2021 ο οποίος σχετιζόταν με την μεσιτεία του Δημοσίου στην Aegean λόγω των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού.

Από την πρωτοβουλία αυτή θα προκύψει σημαντικό όφελος για το Δημόσιο λόγω της μεγάλης ανόδου της μετοχής της AEGEAN σε σχέση με το 2021.

Ήδη σήμερα η AEGEAN ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει με τη σειρά της (όπως επίσης προβλέπει η συμφωνία του 2021) το δικαίωμα προαίρεσης για τσαρσί των δικαιωμάτων αυτών από το Δημόσιο σε τιμή που προβλέπεται να κυμανθεί ωσπεράν στα 11,5 ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα προσδιοριστεί από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο και θα ισούται με τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των προηγούμενων 60 ημερών.

Για να γίνει κατανοητό το όφελος του Δημοσίου αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή της μετοχής της Aegean, όταν υπεγράφη η σχετική συμφωνία ήταν κατά πρόσβαση 5,5 ευρώ. Με βάση δε τις επιμέρους προβλέψεις του σχετικού νόμου το όφελος για το Δημόσιο αναμένεται να ανέλθει στα 85 εκατ. ευρώ περίπου.

Η σημερινή ανάπτυξη δικαιώνει την επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει την εταιρεία, όπως άλλωστε έπραξαν και τόσα άλλα κράτη την περίοδο της πανδημίας, διασώζοντας ουσιαστικά χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Δείτε όλο το άρθρο

© HellaZ.GR.News 2023. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

-