Στο ΣτΕ το πολεοδομικό σχέδιο για τις πυρόπληκτες περιοχές, Μάτι, Νέα Μάκρη, Ραφήνα και Μαραθώνα

3 months ago 8

Ειδικότερα, στην 7μελη σύνταξη του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ντουχάνη και με εισηγητές τους συμβούλους Επικρατείας Ελένη Παπαδημητρίου, Ρωξάνη Γιαννουλάτου, Δημήτρης Βανδώρος και Χριστιάνα Μπολόφη, συζητήθηκαν συνολικά 13 αιτήσεις ακυρώσεως που είχαν κατατεθεί το Νοέμβριο του '22 από 93 κατοίκους των πληγεισών περιοχών της Ανατολικής Αττικής, τον Παραθεριστικό- Οικοδομικό Συνεταιρισμό και τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Οικοπεδούχων.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες το από 7.6.2022 Προεδρικό Διάταγμα για την «έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας - Πικερμίου, καθορισμός ζωνών βιώσιμης πολεοδόμησης και ζωνών εκτός πολεοδόμησης, χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του ΕΠΣ και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων», είναι αντισυνταγματικό, παράνομο, αντίθετο στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ΕΣΔΑ και πρέπει να ακυρωθεί.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρουν, το προσβαλλόμενο Προεδρικό Διάταγμα είναι αντίθετο στις συνταγματικές επιταγές για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 24 Συντάγματος), αντίθετο στην έναρξη της βιώσιμης ανάπτυξης και παραβιάζει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ευρωπαϊκή οδηγία 2001/42/ΕΚ), καθώς εγκρίθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) χωρίς να έχει εγκριθεί το σύνολο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ενώ για τη συμπληρωματική ΣΜΠΕ δεν διενεργήθηκε η προβλεπόμενη διαβούλευση.

Τονίζουν επιπλέον ότι το Διάταγμα είναι μη νόμιμο, καθώς εκδόθηκε καθ΄ υπέρβαση των ορίων της νομοθετικής εξουσίας, κατά παράβαση των ουσιωδών τύπων της προβλεπόμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης, ενώ επιφέρει δραστική υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής της Ανατολικής Αττικής.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι πριν από την έκδοση του προσβαλλόμενου Διατάγματος δεν τηρήθηκε η διαδικασία προέγκρισης, εμφανώς δεν προκύπτει ότι υποβλήθηκε η σχετική απαίτηση προέγκρισης με την απαιτούμενη με τεχνική έκθεση προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως προβλέπει ρητά ο νόμος 4447/2016.

Ως προς το τμήμα του προσβαλλόμενου Διατάγματος, που αφορά στη χωροθέτηση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής του προγράμματος αποκατάστασης πληγέντων, σύμφωνα με τους κατοίκους κ.λπ.: 1) αντίκειται στις Συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου, της ισότητας και της αναλογικότητας, 2) εγκρίθηκε χωρίς προηγούμενη εξέταση εναλλακτικών λύσεων, 3) δεν στηρίζεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και 4) παραβιάζει το περιβαλλοντικό τεκμήριο και ισοζύγιο χρήσεων στην περιοχή.Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.

Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.

Δείτε όλο το άρθρο

© HellaZ.GR.News 2024. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

-