Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικηγόροι - Τι προτείνει η Ολομέλεια των Προέδρων

3 months ago 27

Συγκεκριμένα η είδηση αναφέρει:

Η Ολομέλεια με προηγούμενες αποφάσεις της έχει θέσει το περιορισμοί της διεκδίκησης για την χαρά των πάγιων αιτημάτων του δικηγορικού σώματος.

Η διατήρηση των υφιστάμενων δικαστικών σχηματισμών, η κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για τους δικηγόρους, η διεύρυνση της δικηγορικής ύλης, η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, η ριζική αναμόρφωση του σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ολομέλειας, η χαρά των οικονομικών αιτημάτων μας (επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια, αύξηση του ορίου απαλλαγής από το σύστημα ΦΠΑ για εισοδήματα ως 25.000 ευρώ, μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ, μεστός κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης, κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ, αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου, κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του πολυμελούς Πρωτοδικείου), η προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, η εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρείες και η άρση καταχρηστικών συμπεριφορών, παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων και διεκδικήσεών μας.

Δυστυχώς ως σήμερα, παραμένουν ρηματικώς οι δεσμεύσεις του Υπουργού, οι οποίες ενώ εκφράστηκαν μπροστά της Ολομέλειας, καμία εξ αυτών δεν έχει υλοποιηθεί ως σήμερα.

Περαιτέρω, ως προς το θέμα της ασφαλιστικής ικανότητας που λήγει 29-2-2024, η Ολομέλεια ζητά: 1) Να διατηρηθεί η δυνατότητα λήψης παροχής υγειονομικής περίθαλψης για το τρέχον χρόνος με μόνη την καταβολή των εισφορών υγείας έτους 2023 και 2) να επανέλθει η δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις.

Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια αποφασίζει να προτείνει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και συγκεκριμένα να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, κατ’ ελάχιστον, την αμεθεξία των μελών τους:

  • Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.
  • Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ.
  • Από δίκες Νομικής Βοήθειας.
  • Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.

Ως περιορισμοί αποχής προτείνεται το περιορισμοί που αποφασίσθηκε κατά την 4-1-2024 συνεδρίασή της.

Η διάρκεια της αποχής προτείνεται ως και 2.2.2024 και εξουσιοδοτείται η Συντονιστική Επιτροπή να επανεκτιμήσει τη στάση της ανάλογα με τις εξελίξεις.

Η Ολομέλεια θα συγκληθεί εκ νέου την Πέμπτη 1.2.2024.

Δείτε όλο το άρθρο

© HellaZ.GR.News 2024. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

-